THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

Pháp lý dự án đất nền Monaco Hill

Danh sách hồ sơ phát lý dự án Monaco Hill Mũi Né – TP. Phan Thiết

1: Quyết định phê duyệt 1/500

2: Phê duyệt phương án xây dựng và khai thác

3: Các quyết định khác

Quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất