Cập nhật tiến độ thi công tại công trường Monaco Hill Mũi Né. Hình ảnh thực tế và nhiều thông tin khác tại Monaco Hill Mũi Né – Phan Thiết

Tiến độ thi công

Hình ảnh thực tế tại Monaco Hill tháng 3/2019

  • Ngày đăng:: 1/03/2019

[Up Date] Cập nhật tiến độ thị công dự án Monaco Hill Mũi Né- Phan Thiết bằng những hình ảnh...